dr inż. Robert Sałat

Dyscypliny KBN: elektrotechnika

Specjalności: elektrotechnika teoretyczna, sztuczna inteligencja

Stopień naukowy: dr inż.

Zainteresowania naukowe:
SVM, PLC, PID.

Stanowisko i miejsce pracy:
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |